Medvetenhet om sitt och partnerns kärleksspråk förbättrar relationen

Enligt Gary Chapman har vi människor fem olika kärleksspråk som vi kan har mer eller mindre av.   

De fem språken är:

Bekräftande ord
Komplimanger och kärleksförklaringar eller ord av uppskattning från den man älskar.

Tid tillsammans
Att tillbringa tid tillsammans; umgås, prata, promenera ihop, det är för många viktigt för att man ska kunna känna sig älskad.

Gåvor
För många människor är gåvor viktiga kärleksbevis. Det behöver inte nödvändigtvis vara stora saker men att få en gåva innebär för en del människor ett tydligt tecken på kärlek från givaren.

Fysisk beröring
Många människor behöver fysisk beröring för att känna sig älskade. Att kramas, hålla handen få massage och den sexuella kontakten är exempel på språkets uttryck.

Tjänster
Kärleksspråket tjänster handlar om att visa kärlek genom att göra något för andra. Kärleken blir en drivkraft att göra något för den man älskar, exempelvis jobba mer, laga saker, laga mat, städa, diska och så vidare.

Tanken  är att vi människor fungerar olika. Varje människa har ett eller max två ”språk” som verkligen är deras eget. Vissa människor känner sig primärt älskade genom tjänster, andra genom att få gåvor. Vissa människor visar primärt kärlek genom fysisk beröring eller vänliga ord.

 Problem kan uppstå om vår partner har ett helt annat kärleksspråk än vi själva. Då kan vi anstränga oss hur mycket som helst med att göra tjänster eller säga vackra ord till vår partner men partnern kommer inte känna sig älskad om dennes kärleksspråk är gåvor eller tid tillsammans. 

 Det är förstås enklast att uttrycka sig på sitt ”kärleksspråk” men om ens partner  känner sig älskad genom något annat kärleksspråk så kan man öva sig i att använda det.Grundtanken är också att varje människa har en ”kärlekstank” inom sig och att vi behöver känna oss älskade och värdefulla och leva i goda relationer för att fylla vår kärlekstank och för att också kunna  ge kärlek till andra. Om man däremot lever i dåliga relationer och inte får det man behöver töms kärlekstanken så att man har mycket svårt att orka göra något för andra. 

Vi behöver alltså ta emot kärlek för att tanken ska bli full, vi ska må bra och kunna orka finnas till för andra. Frågan är bara hur. Enligt Chapman finns det fem ”språk”, ”kärleksspråk”. Man kan tänka sig fem vattenledningar in till tanken och som den kan fyllas genom.Gary Chapman har skrivit  boken ”kärlekens fem språk”. Där man kan läsa mer om våra kärleksspråk. 

Man kan göra ett test för att ta reda på sitt språk på:
http://www.battrerelationer.se/karlekens-fem-sprak