Priapism – långvarig erektion kan orsaka bestående skador

Priapism – långvarig erektion som inte är kopplad till sexuell lust eller stimulans kan orsakas av överdosering av läkemedel mot erektil dysfunktion som t.ex. viagra men även som biverkning av läkemedel mot depression, psykos eller adhd.

Priapism kan också orsakas av blodsjukdomar som sickle cell anemi, leukemi eller thalassemi eller neurologiska sjukdomar eller cancer.

Priapism kan också orsakas av mycket långvarigt sex under påverkan av alkohol eller droger.

Diagnosen priapism ställs när en erektion varat en viss tid, vanligen sätt gränsen vid fyra timmar. Andra symptom är ett styvt penisskaft samtidigt som toppen av penis är mjuk och smärta som tilltar efter hand.

I ett tidigt stadium kan man ofta själv avhjälpa tillståndet med en kall dusch eller en snabb språngmarsch. På sjukhus kan det avhjälpas med en injektion i penis eller operation.

Tre typer av priapism

Man delar ofta in priapism i tre olika typer: ischemisk typ, icke-ischemisk typ och konstant återkommande typ.

Ischemisk betyder syrebrist. Ischemisk priapism innebär att blodets återströmning från penis stryps och efter hand blir trycket i svällkropparna så högt att nytt friskt blod inte kan strömma till. Detta leder till syrebrist, smärtor, och med tiden även nedbrytning av inre vävnader.

Vid den icke-ischemiska typen är svällkropparna fyllda av syrerikt artärblod som strömmar fritt och risken för skador är liten. Denna typ av erektion är oftast heller inte smärtsam.

Den konstant återkommande typen är vanligen en erektion som uppstår under sömn och som håller i sig i timmar utan någon sexuell stimulering eller aktivitet. Smärtorna är som regel lindriga. Man vet inte vad som orsakar det här tillståndet. I de flesta fall försvinner erektionen efter några timmar och efterlämnar inga skador. Om smärtor tillkommer eller om smärtorna ökar i intensitet bör man undersöka tillståndet närmare.